سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
ایستگاه شماره 11رییس
آقای منوچهر دستجردی
آدرس ایستگاه: 
اتوبان ذوب آهن _ پل اندیشه
تلفن حریق: 
۷۸۸۶۱۰۰ ۳
تلفن پرسنلی: 
۷۸۸۶۲۰۰ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 11
کد محتوا 18700

برچسب‌ها