سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
ایستگاه شماره 14رییس
آقای علیرضا یوسفی
آدرس ایستگاه: 
چهار راه شهید دکتر بهشتی _ ابتدای شیخ بهایي
تلفن حریق: 
۲۳۴۴۴۴۴ ۳
تلفن پرسنلی: 
۲۳۴۴۴۴۶ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 14
کد محتوا 18702

برچسب‌ها