سال جهش تولید
دوشنبه, 04 بهمن 1400
ایستگاه شماره 26رییس
آقای علیرضا یوسفی
آدرس ایستگاه: 
خیابان نوبهار - خیابان شهید خداداد امینی
تلفن حریق: 
125
تلفن پرسنلی: 
125
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
کد محتوا 19174