سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
ایستگاه شماره 26رییس
آقای حمید نکویان
آدرس ایستگاه: 
خیابان نوبهار - خیابان شهید خداداد امینی
تلفن حریق: 
125
تلفن پرسنلی: 
34224647
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
کد محتوا 19174